Kampen mot staten

I fravær av klimahandling fra regjeringen tok vi saken i egne hender og tok loven til hjelp. Vi saksøkte staten for at den godkjente utbygging av tre nye olje- og gassfelt, uten å utrede hvordan dette ville påvirke klima. Dette er ifølge Høyesterettsdommen i det forrige klimasøksmålet et brudd på Grunnloven. Søksmålet gjaldt feltene Breidablikk, Yggdrasil og Tyrving. Og vi vant!

Dommen fra Oslo tingrett slår fast at alle tre tillatelser til utbygging og drift er ugyldige. Staten forbys videre å fatte andre vedtak som krever gyldig tillatelse til plan for utbygging og produksjon.

Men nå anker staten dommen og vi trenger din hjelp mer enn noensinne. Sammen kan vi holde staten ansvarlig.

Hva betyr dommen i praksis?

I tillegg til at alle tre felter er kjent ugyldige, fikk vi også medhold for kravet om midlertidig forføyning. Dette betyr at staten ikke kan gi tillatelser som godkjenner videre utbygging og drift av de tre feltene, inntil rettsprosessen er helt ferdig. Slike tillatelser er oljeselskaper helt avhengig av.. Dermed sikret vi at oljeselskapene ikke bygger ut feltene mens saken pågår.

Staten anker, men hvorfor?

Det nye klimasøksmålet handler om at staten plikter å konsekvensutrede globale klimaeffekter av nye oljefelt. Under rettssaken fikk retten høre ekspertvitner forklare hvilke konsekvenser utslippene fra feltene vil ha på klimaet: en signifikant økning i global temperatur, artstap, issmelting i Arktis, at barn og unge vil oppleve flere hetebølger som vil føre til at over 100.000 nålevende personer vil dø tidligere, og reell risiko for at feltene utløser irreversible vippepunkter. Staten var ikke uenig i disse funnene.

Veien videre

Selve anken er ikke offentlig ennå, og derfor vet vi ikke hvilke argumenter staten bruker. Dette sier energiminister Terje Aasland i en pressemelding:

– Vi mener at saksbehandlingen har vært i tråd med regelverket og Høyesteretts dom fra 2020. Staten har fulgt opp høyesterettsdommen, og vi vurderer nå også forbrenningsutslipp ved behandlingen av hver enkelt utbyggingsplan. Vi er uenige i dommen og kjennelsen om midlertidig forføyning, og har derfor bestemt oss for å anke.

Vi hadde håpet og trodd at staten ville være modne nok til å akseptere den knusende dommen fra Oslo tingrett. Statens anke er nok et eksempel på at staten prøver å vri seg unna ansvaret for en prosess som sikrer norske borgeres demokratiske rettigheter. I stedet for å ta inn over seg en grundig dom fortsetter staten nå rettsprosessen. Men saken vår er like sterk, og vi har ingen grunn til å tro at utfallet i lagmannsretten blir noe annerledes.

Nå vil det ta lengre tid før dommen i sin helhet blir rettskraftig. Imidlertid er forføyningene for de tre feltene tvangskraftig, noe som betyr at utbygging og produksjon må stoppe på alle tre felt uavhengig av ny runde i retten.

Å saksøke staten tar både lang tid og mye ressurser. I tillegg til å følge opp at staten respekterer den midlertidige forføyningen og ikke godkjenner nye søknader for de tre olje- og gassfeltene, må vi også sette advokatene våre på ankesaken. I tingretten kom saksomkostningene våre opp i over 3 millioner kroner. Jo mer vi samler inn, desto større kapasitet vil vi ha til å jobbe med saken, og da øker sjansen for å opprettholde seieren.

Men vi trenger hjelp fra deg og andre støttespillere for å holde staten ansvarlig for klimaødeleggende oljevirksomhet som bryter med egen grunnlov og Høyesteretts dom i det forrige klimasøksmålet..

Bli med og skape historie. Støtt klimasøksmålet.


NB: Vi øremerker ikke penger, men hver eneste kroner bidrar til å sterke organisjonen og saken.

Nytt i klimasøksmålet: Staten anker dommen. Å saksøke staten tar både lang tid og mye ressurser. Nå trenger vi din hjelp!

Hvorfor støtte Greenpeace?

Vi er uavhengige. Vi mottar av prinsipp ikke støtte fra myndigheter, næringsliv eller politiske partier – arbeidet vårt er finansiert av vanlige folk. Det betyr at vi står fritt til å konfrontere myndigheter og selskaper som er ansvarlige for miljø- og klimaødeleggelse, og på denne måten tvinge fram løsningene som trengs. Sammen utgjør vi en forskjell for den sårbare planeten vår

Mine opplysninger

* Obligatoriske felt

Fram mot 2030 jobber vi for at:

✅ Minst 30 prosent av land og hav har sterkt vern
✅ Globale klimagassutslipp er halvert
✅ Det skal bli slutt på overproduksjonen av engangsplast
✅ Alle nye olje- og gassprosjekter er stanset
✅ Plan for å få slutt på bruken av fossile brensler er klar
✅ Helse og natur prioriteres over profitt

Min betaling

Svært sikre betalinger med 256-bits SSL-krypteringsmetode, den høyeste sikkerhetsstandarden.

Vipps

Kredittkort