Bli med i dag - Greenpeace

Greenpeace er en uavhengig miljøorganisasjon og tar ikke imot støtte fra næringsliv eller fra myndigheter noe sted i verden. Vårt arbeid finansieres helt og fullt av støtte fra privatpersoner som deg.