GREENPEACE

Vilkår for fastgiveravtaler i Greenpeace

Greenpeace (org.nr. 979560540) er en uavhengig miljøorganisasjon. I 50 år har vi vunnet seire for klima og miljø på alle kontinenter og verdenshav. Vi har avslørt miljøkriminalitet, utført banebrytende forskning og presset noen av verdens mest forurensende selskaper til klimahandling. Med tilstedeværelse i 55 land verden rundt jobber vi for at myndigheter og selskaper skal ta ansvar for klima og miljø. 

Greenpeace er registrert i Innsamlingskontrollen og er medlem av Norges Innsamlingsråd.

Betalingsmetoder

  • Månedlig betaling med AvtaleGiro trekkes fra ønsket bankkonto, og er tilgjengelig i giverens nettbank. 
  • Månedlig betaling med SMS belastes giverens telefonregning, og en oversikt over kjøp finnes på strex.no. 
  • Månedlig betaling med Vipps trekkes fra ønsket bankkort eller -konto, og er tilgjengelig i app eller nettside. 

Trekkdatoer

  • For AvtaleGiro er det fast trekkdato den 15. hver måned. 
  • For SMS-givere blir meldingene giveren betaler for, sendt fra oss enten den 1., 15., 25., 26. eller 28., avhengig av hvilken SMS-tjeneste giveren har meldt seg på. 
  • Vipps trekkes den 1. hver måned. 

Oppsigelse av fastgiveravtaler 

Det er ingen bindingstid, og giver kan når som helst avslutte den faste støtten. Kontakt info.no@greenpeace.org eller ring oss på 22 20 51 01 (09.00–15.00) alle hverdager. Dette gjelder alle avtaler uavhengig av betalingsmetode. E-posthenvendelser bør inkludere navn, adresse og telefonnummer til giveren som ønsker å avslutte giverforholdet.

  • Ved fastgiveravtaler som betales med AvtaleGiro, kan betalingsoppdrag for inneværende eller neste måned allerede være sendt til bankene på oppsigelsestidspunktet. Giveren kan selv gå inn i nettbanken og slette en eventuell fremtidig betaling eller stanse transaksjonen ved hjelp av kundeservice i banken sin. Greenpeace har ikke myndighet til å trekke tilbake betalingsoppdrag som allerede ligger på vent til å trekkes i banken. 
  • Ved fastgiveravtaler som betales med SMS kan avtalen også avsluttes ved å sende «STOPP KODEORD» til 2474. (For eksempel: STOPP GREENPEACE). Pass på eventuelle mellomrom.  Hvis du har sendt kodeordet riktig, vil du motta en bekreftelse på at avtalen har blitt stoppet. 
  • Ved fastgiveravtaler som betales med Vipps, kan avtalen også avsluttes i app.