GREENPEACE

Slik hjelper du kommende generasjoner

Mange har hjertesaker som følger dem gjennom livet. Testamentariske gaver er en viktig inntektskilde for mange organisasjoner og med en testamentarisk gave kan du la engasjementet ditt leve videre.

Stadig flere får opp øynene for viktigheten av klima og miljø. Er dette din hjertesak, kan miljø- engasjementet ditt leve videre med en testamentarisk gave.

Greenpeace-skipet Arctic Sunrise på forskningsekspedisjon i Arktis for å kartlegge effekten av global oppvarming på polisen

– Den testamentariske gaven er en gave til kommende generasjoner og et håp for en grønnere fremtid, sier leder for innsamlingsavdelingen i Greenpeace Norge, Jin Halvorsen. Greenpeace tar ikke imot støtte fra næringsliv eller myndigheter. Støtten fra enkeltindivider har derfor stor betydning for hva organisasjonen klarer å gjennomføre.
– Uten støtten fra våre givere ville vi ikke eksistert, slår han fast.
– Gavene brukes til å styrke organisasjonens arbeid for å beskytte miljø og klima. Vi kan oppnå flere resultater og skape større endring gjennom vårt kampanjearbeid, internasjonalt og nasjonalt. For eksempel kan vi påvirke beslutningstakere i større grad gjennom grundig dokumentasjon av problemet, og mobilisere gode krefter i saker som haster. Dette koster penger og tid, og så klart alle bidrag gir fremgang, forklarer han. Plastforurensning er en kjempeutfordring det jobbes med daglig.
– Vi jobber kontinuerlig for Norge skal ta en ledende rolle i kampen mot plastforurensning, og for å gjennomføre effektive tiltak på hjemmebane. En gave til Greenpeaces arbeid vil bidra til arbeidet for å bekjempe plastforsøplingen, samt til å utvikle nye grønne løsninger for fremtiden.

Ikke bare sivil ulydighet

– Greenpeace er kanskje mest kjent for sine sivile ulydighetsaksjoner. Men da jeg startet her som leder for innsamlingsavdelingen innså jeg at Greenpeace er mye mer enn det. Greenpeace benytter ulike virkemidler som vi ser fungerer når vi skal påvirke beslutningstakere, forteller Halvorsen. Det kan bestå i å dokumentere miljøproblemer og -verdier, ha dialog med beslutningstakere og bidra til forskjellige løsninger og tiltak.
– Sivil ulydighet er det siste virkemiddelet vi benytter oss av, etter at vi har prøvd alle andre muligheter for en saklig og god dialog med beslutningstakere. Dette kan utgjøre forskjellen fra å snakke om problemene til å begynne å ta ansvar for å løse dem.
– Akkurat nå tenker jeg at det aller viktigste er å redusere de globale klimautslippene, understreker. Halvorsen som mener det haster med å gjennom-føre det grønne skiftet mens det ennå er tid.

Ikke vanskelig
Halvorsen forsikrer at det ikke er vanskelig å testamentere gaver til Greenpeace.

– Det er enklere enn man tror! I utgangspunktet er det bare å skrive et testament, som jo de fleste bør ha, og beskrive hvor mye eller hvor stor andel av din arv du vil gi til Greenpeace eller andre organisasjoner i dette. Organisasjonen gir gjerne råd og tips eller du kan gå inn på Greenpeace sine nettsider og be om et informasjonshefte.
– Vi er takknemlige for alle gaver, store eller små, avslutter han.

Artikkel i SENIOR - Tekst Gunn Iren Klepp

1. Kan du si litt rundt viktigheten av testamentariske gaver og hvilken betydning de har for organisasjoner som Greenpeace?

Testamentariske gaver er en viktig tilleggskilde for mange organisasjoner og for oss i Greenpeace. Det er mange som har hjertesaker som følger dem gjennom livet. Da kan det være godt å vite at man kan påvirke til å glede andre også selv etter at man har gått bort, og således la engasjementet leve videre.

2. Hvor stor del av Greenpeaces aktiviteter/operasjon er avhengig av donasjoner?

All støtte er viktig for oss i Greenpeace. Dette fordi vi av prinsipp ikke tar imot støtte fra næringsliv eller myndigheter, men kun fra privatpersoner. Derfor har støtten fra hvert enkelt individ en stor betydning for hva vi kan få gjennomført nasjonalt og internasjonalt. Uten støtten fra våre givere ville vi ikke eksistert!

3. Hvor vanlig er det i Norge med testamentariske gaver til Greenpeace?

I Norge er det ikke veldig vanlig å skrive testamente, og vi har kanskje ikke vært så synlige når det kommer til muligheten for å gi slike gaver til Greenpeace. Vi har hatt kontor i Norge i 30 år, men opplever at interessen for klima-og miljøsaken stadig øker. Vi vil øke oppmerksomheten rundt denne muligheten slik at mennesker som ønsker å testamentere en gave til miljøvern skal kunne vite at det er mulig og ikke vanskelig.

4. Hva brukes de testamentariske gavene til hos dere?

Gavene vil brukes til å styrke vårt arbeid for å beskytte miljø og klima. Det kunne ha vært for eksempelvis iverksatt flere forskningssamarbeid med ulike universiteter for å dokumentere miljøproblemer. Eller nytt utstyr til våre skip - Rainbow Warrior, Esperanza og Arctic Sunrise. Gaver kan styrke vårt lobbyarbeid, og gi oss muligheten til å sette flere saker på den politiske agendaen.

5. Hva mer kan organisasjonen oppnå med flere testamentariske gaver?

Vi kan oppnå flere resultater og skape større endring gjennom vårt kampanjearbeid.internasjonalt og nasjonalt. For eksempel kan vi påvirke beslutningstakere i større grad gjennom grundig dokumentasjon av problemet, og mobilisere gode krefter i saker som haster. Dette koster penger og tid, og så klart alle bidrag gir fremgang.

6. Hva er donor med på å oppnå ved å testamentere til Greenpeace? Hva gir det dem?

På denne måten vil en givers miljøengasjement leve videre Greenpeace vil kjempe for at den neste generasjoner kan nyte det miljøet og klimaet som mange av oss har opplevd selv. Den testamentariske gaven er en gave til kommende generasjoner og et håp for en grønnere fremtid.

7. Fortell litt om Greenpeace for dem som ikke er så kjent med organisasjonen, bortsett fra overskriftene de leser i media:

Greenpeace jobber med å beskytte miljø og klima slik at vi og kommende generasjoner kan få en bedre fremtid. Noen av kampanjene omhandler marint vern rundt Antarktis og Arktis, redusere klimautslipp slik at vi kan nå 2 gradersmålet, og beskytte verdens skoger mot ulovlig hogst.

Greenpeace er kanskje mest kjent for sine sivil ulydighetsaksjoner. Men da jeg startet her som leder for innsamlingsavdelingen innså jeg at Greenpeace mye mer enn det. Greenpeace benytter ulike virkemidler som vi ser fungerer når skal påvirke beslutningstakere. For eksempel dokumenterer vi miljøverdier eller miljøproblemer, har dialog med beslutningstakere, og som sagt bidrar vi med ulike løsninger og tiltak. Sivil ulydighet er det siste virkemiddelet vi benytter oss av, etter at vi har prøvd alle andre muligheter for en saklig og god dialog beslutningstakere. Og ofte utgjør nettopp muligheten til konfrontasjon forskjellen fra å snakke om problemer til å begynne å ta ansvar for å løse dem, derfor er jeg glad vi også har det virkemiddelet i Greenpeaces verktøykasse.

8. Hvor er det største behovet og hvor ser dere voksende behov fremover?

Akkurat nå tenker jeg at det aller viktigste er å redusere de globale klimautslippene. For meg personlig er det skremmende at isen på Nordpolen har blitt redusert betraktelig og i en langt større hastighet enn antatt. Jeg er glad for at vi jobber så mye med klimasaken, og særlig stolt over at vi sammen med Natur og Ungdom har fremmet norgeshistoriens første klimasøksmål mot den norske stat. Verdens klima tåler faktisk ikke at vi leter etter nye oljefelt, og det haster å gjennomføre det grønne skiftet mens vi ennå har tid.

9. Hva med plast, f.eks. i havene eller rundt strendene – kan man gjøre noe med det problemet ved å gi testamentarisk gave til Greenpeace?

Plastforurensning er en kjempeutfordring som vi jobber med daglig. Strandrydding og personlig ansvar er viktig, men vi trenger også politiske løsninger, som forbud mot unødig engangsplast, produsentansvar for å sikre innsamling og gjenvinning, og en global dugnad for opprydning av plastsøppelet. For å få på plass slike løsninger er det en stor fordel med organisasjoner som Greenpeace, som kan jobbe både lokalt og globalt og legge press på ulike nivåer, men også spre gode løsninger og stimulere til samarbeid på tvers av land og sektorer. Vi jobber kontinuerlig for Norge skal ta en ledende rolle i kampen mot plastforurensning, og for å gjennomføre effektive tiltak på hjemmebane. En gave til Greenpeaces arbeid vil bidra til arbeidet for å bekjempe plastforsøplingen, samt til å utvikle nye grønne løsninger for fremtiden.

10. Hva sier dere til dem som nøler fordi de har tilknytning til/interesser i fortsatt oljevirksomhet og er redde for at støtte til Greenpeace er en trussel mot livsgrunnlaget?

Jeg forstår at det kan være noen som tenker slik og kanskje for noen er det et dilemma. Derimot kan vi heller si det på den måten at vi er hele tiden i forandring. Det er ingen tvil om at oljeeventyret har betydd mye for Norge og velferdsstaten vår. Men vi går nye tider i møte, og dagens forbruk av fossil energi er ikke forenlig med en bærekraftig framtid. Det vil være en økonomisk fordel for Norge å investere i grønn energi og ta vare på miljøet. Samtidig vil denne omstillingen bidra til at Norge får nye inntektskilder og åpner opp for flere jobber. For at denne omstillingen skal foregå på en ansvarlig måte må vi begynne i tide - og ikke vente til det er for sent. Vi krever ikke at dagens oljefelt skal stenges ned, men at vi som land skal slutte å lete etter mer og investere pengene og kunnskapen vi har som nasjon i nye jobber og bedre løsninger, på en rettferdig måte. Det er det mange oljeansatte som også er enige i.

11. Hvor enkelt/vanskelig er det å testamentere til Greenpeace, noen råd/tips ifht hvordan?

Det er enklere enn man tror! I utgangspunktet er det bare å skrive et testamente, som jo de fleste bør ha, og beskrive hvor mye eller hvor stor andel av din arv du vil gi til Greenpeace eller andre organisasjoner i dette. Man trenger ikke engang å fortelle oss at om det, men vi vil selvsagt gjerne ha beskjed og er tilgjengelige for å hjelpe med både råd og tips underveis. Man kan gå inn på våre nettsider og få tilsendt et grundig informasjonshefte. Hvis man har familie og/eller nære venner er det lurt å diskutere med dem og fortelle hvorfor man har lyst til å testamentere til organisasjonen. Det er viktig at de også forstår motivet bak gaven. Deretter tar man kontakt med en advokat for å ordne den juridiske delen. Da skal alt være i orden!

12. Kan man øremerke midlene man gir til Greenpeace?

Hvis testator ønsker at pengene skal gå til et spesifikt formål anbefaler vi å sette dette opp som et ønske. Det kan gå tid fra testamentet skrives og til Greenpeace mottar gaven, og det oppstår stadig nye klimautfordringer. Greenpeace vil imøtegå giverens ønske etter beste evne, og og bruke midlene på best mulige tiltak. Dersom vi ikke kan støtte formålet, vil gaven ikke bli mottatt.

13. Hva kan man testamentere, kun penger eller andre midler?

Du kan testamentere penger og andre midler. Dette er avhengig litt på hva du ønsker å testamentere bort og eventuelt hvilke situasjon man står i. I de fleste tilfeller mottar vi enten begge deler, men vi har også eksempler internasjonalt hvor vi har mottatt meget generøse gaver. Et av dem har vært fra en hvor en tysk kvinne testamenterte bort helt nytt skip (Beluga) til oss, og som brukes nå i kampanjer i mange land. I Finland mottok vi et skogsområde vi deretter solgte til en stiftelse som verner skoger. Inntektene fra salget gikk til kampanjearbeidet vårt. Vi er takknemlige for alle gaver, store eller små!


Jin Halvorsen, leder for innsamlingsavdelingen i Greenpeace Norge