GREENPEACE

Hva bruker Greenpeace penger på?

Å beskytte våre hav
Livet i havet er truet av overfiske og forurensning. Greenpeace jobber både lokalt og internasjonalt for å opprette marine verneområder – tilsvarende nasjonalparkene vi har i Norge.

Å arbeide mot klimaendringer
Greenpeace jobber for en energirevolusjon og mot klimaødeleggende industrier som oljeutvinning fra tjæresand.

Å stoppe avskoging
Vi ønsker å stoppe avskoging verden over, og for å beskytte viktige habitater for truede dyr.

79% av budsjettet til Greenpeace i Norden går til kampanjearbeid, mens det resterende i all hovedsak går til medlemsarbeid og verving. Denne investeringen sikrer vår framtidige arbeid.

Her er noen av måtene vi jobber på:
  • Vi etterforsker - Fremgangsrikt miljøarbeid krever pålitelige fakta. Vi samarbeider med forskere over hele verden og har egne forskningslaboratorier ved Exeter University i Storbritannia.
  • Vi dokumenterer - Miljøkriminalitet må kunne dokumenteres for å kunne holde selskaper og politikere ansvarlige for sine handlinger. En viktig del av vårt arbeid er derfor å reise ut i felt og fotografere, filme, intervjue mennesker og samle bevis.
  • Vi avslører - Ved hjelp av media og våre egne informasjonskanaler kan vi raskt få ut informasjon til millioner av mennesker verden over. Disse menneskene har, som velgere, forbrukere og aksjonærer, ofte stor makt til å påvirke.
  • Vi løfter fram løsninger - For å kunne påvirke må vi tydeliggjøre problemene, men også kunne vise konkrete og realistiske løsninger. Derfor presenterer vi alltid alternativer til det vi protesterer mot.
  • Vi påvirker beslutningstakere - Vi gir alltid motparten sjansen til å ta ansvar før vi starter offensivt kampanjearbeid.
  • Vi aksjonerer -  Iblant går utviklingen for langsomt eller til og med i feil retning. Da ser vi det som vårt ansvar å sette handling bak ordene for å beskytte planeten vår. Våre aksjoner er fredelige, ikke-voldelige og effektive.