GREENPEACE

Generelle vilkår og betingelser

1. Donor policy

Vårt løfte til deg

Omtanke
Vi jobber for at du får den beste opplevelse hver gang du kontakter Greenpeace. Vi hjelper deg med alt som angår din støtte, og gjør vårt beste for å svare på alle spørsmål som angår Greenpeace sitt arbeid. Hvis du ønsker hjelp direkte er det beste alternativet å ringe. Hvis saken din er mindre presserende, kan du sende oss en e-post. Vi svarer deg på e-post innen 24 timer på hverdager, ved ferieavvikling og sykdom kan svartiden være noe lengre. Giverservice er åpen mellom 9-15 alle hverdager.

Konfidensielt
Vi verdsetter deg som bidragsgiver og har stor respekt for din integritet. Du kan derfor være trygg på at alle opplysninger om deg blir behandlet konfidensielt. Vi overlater aldri dine opplysninger til en tredjepart for deres interesser. Du kan selv forhøre med oss hvilken informasjon vi har registrert i våre systemer.

Åpenhet
For at du skal kjenne deg trygg på din støtte til Greenpeace, er vi medlem av Innsamlingskontrollen i Norge. Siden vi er nordisk organisasjon, føres regnskapskontrollen i Sverige og vi er også medlem hos den svenske Innsamlingskontrollen. Dette innebærer at virksomheten granskes årlig for å forsikre at vi holder høy kvalitet og at de innsamlede midlene går dit de skal - minst 75% skal gå til formålet. Greenpeace er også medlem av Innsamlingsrådet, hvor vi følger de etiske og profesjonelle retningslinjene når det kommer til innsamling.

Årsrapportering
Den økonomiske støtten fra deg og andre bidragsytere muliggjør Greenpeace kampanjer. Det er stor åpenhet omkring våre regnskaper. All vår bokføring og alle våre finansielle transaksjoner granskes av eksterne autoriserte revisorer. Årsberetningen kommer ut hvert år og finnes tilgjengelig på vår nettside.

Uavhengige
Vi er uavhengige, og det er en essensiell del av organisasjonen. Vi tar derfor ikke noe finansiell støtte fra næringsliv eller stat. Alle økonomiske gaver som vi mottar vil bli vurdert, og eventuelt bidrag som ikke følger disse retningslinjene vil bli betalt tilbake.

Du kan lese mer om våre rettningslinjer for innsamling.

Tilbakebetaling av bidrag:
Hvis en giver innen rimelig tid ønsker å få refundert bidraget eller trekke tilbake et ønske om å gi et økonomisk bidrag, vil dette bli møtt så godt som mulig. I tilfellet man har gitt bidrag til feil organisasjon, skal bidraget umiddelbart overføres til den aktuelle organisasjonen. Hvis du er i tvil, ta kontakt med oss på telefon eller e-post så hjelper vi deg.

Avtalevilkår:
For AvtaleGiro vil trekk forekomme den 15. hver måned.
Du kan kontakte Greenpeace for endre støttebeløp, eller hvis du ønsker å avslutte din månedlige støtte.
Ved å benytte AvtaleGiro bidrar du til at Greenpeace reduserer administrative kostnader, og at vi kan bruke mer ressurser på vårt miljøarbeid.

2. Privacy policy

OM OSS
Vi i Greenpeace mener vi har en grunnleggende plikt til å behandle og oppbevare dine personlige data på en sikker måte. Vårt mål er at du skal føle deg trygg når du mottar informasjon om vårt arbeid og støtter oss. Vi har utviklet denne personvernerklæringen for å hjelpe deg med å forstå hva vi gjør med dine data.

Greenpeace i Norge, organisasjonsnummer 979560540, er ansvarlig for innsamling av dine personlige data for Greenpeace. I mange tilfeller, slik som på våre nettsider eller gjennom våre ververe på gaten eller dør-til-dør, gjøres dette direkte av Greenpeace. Men i noen tilfeller kan dine data ha vært innsamlet på vegne av Greenpeace ved en tredjepart, som er engasjert av Greenpeace.

Når dine data samles inn av en tredjepart på denne måten, er disse tredjeparter juridisk forpliktet til å behandle dine data utelukkende for de formål som uttrykkelig er spesifisert av Greenpeace. I de fleste tilfeller vil Greenpeace bare be om navn, kontaktopplysninger, personnummer og betalingsopplysninger, slik at vi kan behandle dine bidrag og sende deg informasjon som er beskrevet nedenfor. Noen ganger kan vi be om utfyllende informasjon der det enten hjelper oss i vårt arbeid, eller hjelper oss med å holde vår kommunikasjon med deg så relevant som mulig, for eksempel om du har spesielle interesseområder eller ønsker å støtte bestemte formål. Greenpeace vil aldri selge dine data til noen annen organisasjon eller til andre tredjeparter. Greenpeace vil heller ikke dele eller utveksle dine data med noen annen organisasjon, eller til andre tredjeparter uten at vi har gjort dette klart på forhånd (f. eks. for det formål å rette en oppfordring til myndighetene). For å holde våre administrative kostnader lave bruker vi noen ganger tredjeparter til å behandle data. I disse tilfellene gir vi kun tilgang til data som er nødvendig for å håndtere prosessen, og aldri tillatelse til å bruke disse dataene til andre formål. Hvis du har spesifikke spørsmål om hvordan Greenpeace behandler dine data, som ikke besvares i den følgende informasjonen, kan du skrive eller ringe til oss, Greenpeace, Pb. 33 Torshov, 0412 Oslo, telefonnummer 22 20 51 01, eller info.no@greenpeace.org.

Denne personvernerklæringen gjelder for Greenpeace i Norge. Den gjelder ikke for noen andre, ikke-norske Greenpeace-organisasjoner eller andre organisasjoner som vi kan henvise deg til. Deres personvernerklæringer kan avvike fra vår, og vi oppfordrer deg til å studere disse før du gir dem dine opplysninger. Ved å gi dine data til Greenpeace, aksepterer du denne personvernerklæringen. Samtidig samtykker du til at Greenpeace kan samle inn, lagre og behandle dine personopplysninger på de måtene vi forklarer i denne erklæringen. Greenpeace («vi», «vår», «oss»,) respekterer din («du», «deg», «dine») rett til personvern, og vi anerkjenner behovet du har for egnet beskyttelse og behandling av din personlige informasjon. Når vi samler inn og bruker dine personopplysninger og særskilte kategoridata, er det vi som er den databehandlingsansvarlige for den aktuelle lovens formål.

VIKTIGE BEGREPER
Personopplysninger er informasjon som kan brukes til å identifisere og/eller kontakte ett bestemt individ, som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, etc., og omfatter også online-identifikatorer og lokasjonsdata som IP-adresser og mobile enhets-IDer. En databehandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes.

HVORDAN BRUKER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER, OG HVORFOR?
Vi samler inn og lagrer opplysninger som omfatter ditt navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og personnummer.

HVORFOR SAMLER VI INN DETTE:
Greenpeace bruker dine opplysninger på flere måter, som omfatter følgende.

• For å gi deg informasjon om betydningen og virkningen av ditt bidrag, og holde deg orientert om vårt arbeid.
• For å behandle bidrag vi mottar fra deg.
• For å gi deg årsmelding.
• For å svare på forespørsler eller gi informasjon som gjelder din samhandling med oss (f.eks. løse tekniske problemer med bidraget).
• For å svare på klager du måtte fremføre.
• For å tilby deg ulike måter å finansiere vårt arbeid.
• For å invitere deg til å delta i våre kampanjer.
• For å informere deg om muligheter til frivillig arbeid med oss.
• For å invitere deg til å delta i spørre- eller markedsundersøkelser.
• For å gjennomgå data, for bokettersyn.
• For å analysere og forbedre vår annonsering, kampanjer og andre aktiviteter for å øke vår effektivitet og redusere våre kostnader.
• For å overvåke din informasjon og motvirke bedrageri.
• For å samarbeide med myndigheter i tilfeller av bedrageri eller juridiske undersøkelser.

Vi kan også bruke navnet ditt og kontaktopplysningene til å foreta avsjekk mot andre kommersielt tilgjengelige kilder, som Palindrome, for å sikre at våre opplysninger om deg er oppdatert. Dette kan inkludere supplerende kontaktopplysninger.

Vi kan kontakte deg via post, telefon eller e-post. Du kontakte oss på adressen Greenpeace, Pb. 33 Torshov, 0412 Oslo, , eller ringe til oss på 22 20 51 01, eller sende oss e-post på info.no@greenpeace.org hvis du vil be oss om ikke å kontakte deg ved en eller flere av disse metodene. Våre e-poster vil alltid ha et alternativ for avmelding i bunnen av meldingen.

RETTSLIG GRUNNLAG FOR INNSAMLING AV PERSONOPPLYSNINGER
Når du velger å bli giver til Greenpeace, anser vi at det foreligger en kontraktsmessig og legitim interesse for å holde deg informert om betydningen og virkningen av ditt bidrag, og gi deg muligheten til å bli sterkere involvert med Greenpeace.

VIRKNINGEN AV IKKE Å GI INFORMASJON DERSOM DET ER ET JURIDISK ELLER AVTALEMESSIG KRAV
Hvis du ikke gir denne informasjonen til Greenpeace, vil vi ikke kunne behandle dine innbetalinger, eller holde deg informert om betydningen og virkningen av ditt bidrag. Informasjon om behandling av innbetalinger INFORMASJON: Hvis du velger å bli giver til Greenpeace, vil vi registrere og lagre dine relevante opplysninger inkludert kontohavers navn, bankens navn, kontaktopplysninger og kontonummer. Om du velger å bli giver via SMS, vil vi registrere og lagre relevante opplysninger inkludert navn og kontaktopplysninger. Hvis du gir Greenpeace et enkeltstående bidrag, vil vi registrere og lagre betalingsopplysningene. Så lenge du gir til Greenpeace, vil vi bevare relevant informasjon relatert til innbetalingen, slik at vi kan gi deg et fullstendig sammendrag av dine innbetalinger i fall du skulle kreve dette.

HVORFOR SAMLER VI INN DETTE
Greenpeace bruker denne informasjonen til å:

• Behandle og administrere dine bidrag til Greenpeace.
• Gi deg anledning til å bidra på nytt.

RETTSLIG GRUNNLAG FOR INNSAMLING AV PERSONOPPLYSNINGER
Når du blir giver i Greenpeace, anser vi at det foreligger en kontraktsmessig nødvendighet for å behandle og administrere dine innbetalinger til Greenpeace, og gi deg ditt foretrukne betalingsalternativ for enkeltstående bidrag.

VIRKNINGEN AV IKKE Å GI INFORMASJON DERSOM DET ER ET JURIDISK ELLER AVTALEMESSIG KRAV
Hvis du ikke gir denne informasjonen til Greenpeace, vil vi ikke kunne behandle dine bidrag til vår organisasjon. Interesseinformasjon

INFORMASJON
Vi kan fra tid til annen komme til å sende deg undersøkelser for at vi skal forstå dine preferanser med hensyn til dine bidrag, og hvilken informasjon du ønsker å motta fra vår organisasjon. Så lenge du gir til Greenpeace, vil vi bevare relevant informasjon relatert til hva vi har sendt deg og dine svar på dette, slik at vi kan gi deg et fullstendig sammendrag av dine aktiviteter i tilfellet du skulle kreve dette. HVORFOR SAMLER VI INN DETTE: Greenpeace bruker denne informasjonen til å:

• Kommunisere effektivt med deg om virkningen og betydningen av dine bidrag.
• Gi deg informasjon om andre former for bidrag.

RETTSLIG GRUNNLAG FOR INNSAMLING AV PERSONOPPLYSNINGER
Når du er en giver til Greenpeace, anser vi at det foreligger en legitim interesse for å finne frem til områder av spesiell interesse for deg, så vi kan sende deg mer informativ kommunikasjon om slike områder av særskilt interesse.

VIRKNINGEN AV IKKE Å GI INFORMASJON DERSOM DET ER ET JURIDISK ELLER AVTALEMESSIG KRAV
Det finnes ikke noe avtalemessig krav til denne typen informasjon.

HVORDAN HOLDER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER OPPDATERT?
Du er velkommen til å kontakte oss ved å ringe 22 20 51 01 eller sende e-post til info.no@greenpeace.org så snart som mulig hvis dine personlige data endres, inkludert dine kontaktopplysninger. Som tidligere anført kan vi bruke tredjeparts tjenester som Palindrome til å sikre at vi har den nyeste oppdaterte kontaktinformasjonen til deg.

VIL VI DELE DINE PERSONOPPLYSNINGER MED ANDRE?
For å holde våre administrative kostnader nede, slik at mer av dine bidrag går direkte til vårt arbeid, bruker vi enkelte tredjeparter til å behandle data, slik som å oppdatere personopplysninger eller bidra til innsamlinger for oss. I alle slike tilfeller har disse tredjepartene bare tilgang til de data de trenger for å håndtere prosessen, og de har ikke tillatelse til å bruke data til andre formål. Vi har databehandlingsavtaler på plass med alle disse tjenesteyterne, som sikrer at de behandler dine personlige data i overensstemmelse med denne personvernerklæringen.

De følgende tredjepartene kan få tilgang til dine personlige data for de formålene som oppgis nedenfor:

• Vi bruker betalingstjenester som Payex, VIPPS og Puzzel til å behandle bidragene som blir gitt via våre nettsider eller som initieres av deg.
• Vi kan bruke databehandlingsleverandører som Palindrome, som hjelper oss med å sikre at kontaktopplysninger holdes oppdatert.
• For å foreta annonsering overfor potensielle givere, kan vi bruke noe av din kontaktinformasjon til å identifisere lignende publikum på sosiale medier, eller fra listeforhandlere.
• Vi bruker for eksempel Leaddesk som leverandør til vårt ringesystem for telefonmarkedsføring, som gjør det mulig for å kunne kontakte potensielle givere eller givere, for å informere eller be om støtte til vårt arbeid.
• IT leverandører, for eksempel Google for å sikre at dataen er sikker og tatt backup av.
• Vi vil aldri selge, bytte eller låne ut dine personopplysninger til andre.

HVORDAN BRUKER VI INFORMASJONSKAPSLER?
Informasjonskapsler er små datafiler som lastes ned til din datamaskin (eller din mobiltelefon) fra nettsteder som du besøker. Informasjonskapsler inneholder informasjon som lar nettsteder gjenkjenne at du har besøkt nettstedet tidligere. Vi bruker informasjonskapsler, i likhet med de fleste andre nettsteder, til å hjelpe deg med å få en best mulig opplevelse av ditt besøk. Noen av informasjonskapslene er nødvendige for at sidene på nettstedet skal fungere ordentlig – for eksempel er våre donasjonssider helt avhengige av dem. Andre informasjonskapsler lar oss forstå (via verktøy som Google Analytics) hvordan besøkende bruker nettstedet vårt, så vi kan forbedre det. Vi bruker også informasjonskapsler til å gjøre vår investering i online-annonsering så kostnadseffektiv som mulig, ved å spore virkningen av individuelle annonser. Slike informasjonskapsler er utstedt av tredjeparts tjenesteytere som vi har vurdert som sikre. Fra tid til annen vil vi vise annonser på andre nettsteder for personer som tidligere har besøkt våre nettsteder, og teknologien bak slike annonser er også basert på informasjonskapsler. Disse informasjonskapslene inneholder, i likhet med alle andre vi bruker, ingen informasjon som kan identifisere deg som person. Alle nettlesere lar deg kontrollere hvilke informasjonskapsler du godtar, og hvilke du vil slette. Disse innstillingene finner du vanligvis i nettleserens meny for Innstillinger eller Preferanser. For nærmere informasjon om informasjonskapsler, henvises til www.allaboutcookies.org.

EUROPEISK ØKONOMISK SAMARBEIDSOMRÅDE
De data vi samler inn fra deg, vil vanligvis bli lagret innenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Hvis du derimot bor eller arbeider utenfor EØS, kan vi ha behov for å overføre dine persondata utenfor EØS for å fortsette korrespondansen med deg. Der dette gjelder, vil vi treffe alle rimelige tiltak for å sikre at dine data blir behandlet sikkert og i overensstemmelse med denne personvernerklæringen. Vi kan også komme til å overføre data utenfor EØS dersom våre tjenestepartnere lagrer eller behandler data utenfor EØS. Når vi gjør dette, vil vi sikre at overføringen skjer til et land som er bundet av en beslutning fra EU-kommisjonen, eller på annen måte gjøres under omstendigheter der vi har sørget for at rimelige tryggingstiltak er på plass for å beskytte dine data etter den aktuelle lovgivning, til for eksempel inngå standardkontrakter som er godkjent i EU.

Lagringstid
Vi vil ikke lagre dine personlige data i lengre tid enn det som er nødvendig for den anvendelsen vi har skissert ovenfor, med mindre vi er påkrevet å lagre dine personlige data lenger for å overholde krav i lover og regelverk. Vi vil bevare all informasjonen som er beskrevet ovenfor i en periode på 24 måneder etter at du avslutter ditt giverforhold til oss. Hvis du har gitt oss indikasjoner på at du er interessert i å testamentere en gave til Greenpeace, vil vi bevare dine kontaktopplysninger og et datasammendrag med din interesseinformasjon, slik at vi kan kommunisere med deg om å etterlate en testamentarisk gave.

KONTAKT OSS
Hvis du har noen form for spørsmål om denne personvernerklæringen, kan du kontakte oss skriftlig ved å sende brev til Greenpeace, Pb. 33 Torshov, 0412 Oslo, eller ringe oss på 22 20 51 01, eller sende e-post til info.no@greenpeace.org. Du kan kontakte vårt personvernombud på: rasmus.tornqvist@greenpeace.org, eller ved å ringe +46 (0) 703 36 17 53 Hvis du er utilfreds med hvordan vi håndterer dine personlige data, setter vi pris på om du tar kontakt. Du kan selvsagt også varsle Datatilsynet, Postboks 8177, 0034 Oslo.

DINE RETTIGHETER
Lovverket om personvern gir deg bestemte rettigheter knyttet til informasjonen vi har om deg, som du kan utøve ved å kontakte oss på: Greenpeace, Pb. 33 Torshov, 0412 Oslo,eller ved å ringe oss på 22 20 51 01, eller sende oss e-post til info.no@greenpeace.org, inkludert:
retten til innsyn i personlige data som noen har registrert om deg, ved å gjøre en formell forespørsel om innsyn i overensstemmelse med aktuell lovgivning. Vi kan kreve et rimelig gebyr dersom en forespørsel er uberettiget eller vesentlig ubegrunnet;

• retten til å få dine personlige data korrigert dersom de er unøyaktige eller ufullstendige;
• retten til å forlange dine personlige data slettet under bestemte omstendigheter, som beskrevet i den aktuelle lovgivning;
• retten til å forlange behandlingen av dine personlige data begrenset under bestemte omstendigheter, som beskrevet i aktuelle lovgivning;
• retten til å instruere oss om ikke å bruke dine personlige data til markedsføringsformål eller andre formål basert på våre legitime interesser;
• retten til å instruere oss om ikke å foreta automatisert beslutningstaking;
• og der du har gitt samtykke, retten til å trekke tilbake slikt samtykke når som helst.

Det er noen unntak fra de ovennevnte rettighetene som er tillatt under den aktuelle lovgivning. Vennligst merk at hvis du velger å utøve din rett til å få dine personlige data begrenset eller slettet, vil vi kanskje ikke kunne yte deg en komplett tjeneste.

3. Copyright

Greenpeace encourages the reproduction and distribution of our materials, electronic products and/or services, including our name and logo. However, there are limits on these uses, and it's important to know the following ground rules.

In general
Our materials hosted at http://www.greenpeace.org are free to use for personal or educational purposes. If you want screen shots to use in a text book, or you want to reproduce an article in your community newsletter, there's no need to ask, provided you read and abide by our ground rules.

We expressly forbid the use of any Greenpeace material appearing at this site, and/or the Greenpeace name and logo, for:

• personal or corporate gain except by express permission as noted below;
party political advertising or the suggestion of endorsement by Greenpeace of any candidate for public office;
• any suggestion of Greenpeace endorsement of a product or policy where such endorsement has not explicitly been made by Greenpeace itself;
• any suggestion of Greenpeace endorsement of, or connection with, websites that Greenpeace, in its sole discretion, finds to be of an illegal or objectionable nature, which includes obscene, violent, intolerant, denigrating or containing sexually-oriented content or materials;
• any false representation of yourself as a Greenpeace office, employee, agent or official spokesperson, or any false representation that you are raising funds or donations for Greenpeace.

Linking to our website
We love it when you link to us and help spread the word about our campaigns for the environment. You don't need permission, and there is a small collection of banners and logos that you can use. You are welcome to link to our main site or any of the issue areas you find there.

The Greenpeace logo
"Greenpeace", including the Greenpeace logo, is an internationally registered trademark belonging to Stichting Greenpeace Council.

Use of the trademark is granted on the condition:

• that it shall be purely for referential and non-commercial purposes
• you may not use the name and/or logo in any way that indicates or creates the impression that Greenpeace endorses, approves, sponsors or is affiliated with any products, services or goods available on your own website
• banners bearing the name and/or logo may only be used for the purpose of linking to the Greenpeace website as designated within the link, and these links should always be active links
• the name and/or logo may not be combined with any other graphic elements; nor may they be altered in any way including size, proportions, font, design, arrangement, colours or elements; nor may they be animated, morphed or otherwise distorted in perspective or appearance
the name and/or logo may not appear more prominently than your personal website name.
If you do use the logo, please include "Trademark of Stichting Greenpeace Council" in the alt tag or visibly on the page.

The trademark remains the exclusive property of Greenpeace, and by using it you agree that you shall not, in any way whatsoever, register or attempt to register the trademark or challenge the same.

Articles and Text
Articles and text produced by Greenpeace is free for personal or educational use. Please do include a note saying: "Source: Greenpeace (http://www.greenpeace.org)" and reproduce any byline or copyright information provided in the original.

Articles and text from third party sources remain the intellectual property and copyright of those third party sources, and permission for use should be sought from these original sources.

Images
You can see copyright information in the full-sized pop-up of any image by clicking on the thumbnail.

• Images © Greenpeace or © Greenpeace / Photographer are copyright of Greenpeace, and can be used in accordance with the terms below.
• Images © Photographer / Greenpeace or © Photographer (including any agencies, etc.) are reproduced by permission, and reproduction permission must be sought from the original copyright source listed on these images.

Any image which is copyright of Greenpeace that appears on our website can be freely copied for personal or educational use, provided you reproduce the copyright information in its entirety.

Any other use (such as using images for personal or corporate gain) require permission from Greenpeace International Photo and Video Library (contact information appears below). Commercial use of any Greenpeace image without permission would constitute a copyright infringement and may infringe upon other rights.

News images of reproduction quality (around 8 megabytes in size) distributed by Greenpeace to journalists and agencies via this site are intended for use within fourteen days, and archiving and/or resale of these images is strictly forbidden. After fourteen days, please contact Greenpeace at the address below:

Greenpeace Photo and Video Library

Greenpeace Licensing BV

Otto Heldringstraat 5

1066 AZ Amsterdam

The Netherlands

Contact person: Karen Guy, Photo Librarian

photo.library.int@greenpeace.org Tel: +31 20 718 2113

Video
Use of video is subject to the same conditions as other materials above. However, please note that not all of our videos are available for download. If you're trying to download a video for personal or educational use, please see the help note in our Frequently Asked Questions section here.

Contact:

video.library.int@greenpeace.org Tel: +31 20 718 2115

4. Skattefradrag

Som giver til Greenpeace kan du få skattefradrag for din støtte. Fradraget er en del av det ordinære skatteoppgjøret og utføres av Skatteetaten.
Dersom, i 2017, du har gitt 500 kroner eller mer i løpet av et kalenderår kan du få skattefradrag på 24% av det totale støttebeløpet. Maksimalt fradrag for gaver gitt til frivillige organisasjoner er 30 000 kroner.

Greenpeace vil automatisk melde inn støtten din til Skatteetaten dersom vi har ditt fødselsnummer registret. Støtten kommer da forhåndsutfylt under post 3.3.7 i skattemeldingen.

For at vi skal kunne melde inn din støtte til Skatteetaten trenger vi ditt fødselsnummer (11 siffer). Dersom du ønsker å oppgi ditt fødselsnummer ta kontakt med giverservice på telefon: 22 20 51 01. Vi benytter sikker lagring av alle personopplysninger og vil aldri gi ut din informasjon til tredjeparter, annet enn til Skatteetaten.

Vær oppmerksom på at vi må ha ditt fødselsnummer innen 20. februar 2018 for at du skal få din støtte gitt i 2017 forhåndsutfylt på skattemeldingen. Har du tidligere gitt ditt fødselsnummer til oss trenger du ikke gjøre det på nytt.

Vi kan komme til å kontakte deg per telefon for å spørre om du ønsker å oppgi ditt fødselsnummer.

Les mer om skattefradrag på Skatteetaten sin nettside.