GREENPEACE

FAQ

1. Hva bruker Greenpeace penger på?

Beskytte våre hav
Livet i havet er truet av overfiske og forurensning. Greenpeace jobber både lokalt og internasjonalt for å opprette marine verneområder – tilsvarende nasjonalparkene vi har i Norge. Vi jobber også for plastreduserende tiltak.

Arbeide mot klimaendringer
Greenpeace jobber for en energirevolusjon og mot klimaødeleggende industrier som oljeutvinning fra tjæresand.

Stoppe avskoging
Vi ønsker å stoppe avskoging verden over, og for å beskytte viktige habitater for truede dyr.

78% av budsjettet til Greenpeace i Norden går til kampanjearbeid, mens det resterende i all hovedsak går til medlemsarbeide og verving. Denne investeringen sikrer vårt framtidige arbeid for miljøet.

2. Hvorfor gi til Greenpeace?

Ved å støtte Greenpeace gir du oss muligheten til å ivareta miljøet i dag og i fremtiden.

Det gjør oss sterkere når vi prøver å overbevise opinionen og beslutningstagere til å gå fra ord til handling i miljøspørsmål. Jo flere vi representerer, desto større sannsynlighet er det for at vi får gjennomslag i våre kampanjer. Det er en flott mulighet til å bidra på et overordnet nivå, i tillegg til innsatsen man kan gjøre som enkeltperson. Vi er en helt uavhengig organisasjon, altså tar vi ikke imot støtte fra stater eller bedrifter. Støttemedlemmene våre er altså avgjørende for alt vårt arbeid!

3. Går noe av min støtte også til Greenpeace internasjonalt?

Ja! Hvis du støtter arbeidet vårt i Norden, går noe av støtten til viktige land der det er vanskelig å skaffe støtte. Vi har flere store kampanjer utenfor Nordens grenser, så ditt bidrag er med på å skape en forskjell over hele verden.

4. Er det forskjell på å gi støtte via direkte kontotrekk eller overføring?

Alle gaver er viktige, uansett størrelse og betalingsmetode. Hvis du velger månedlig trekk, binder du deg ikke for framtiden, og du kan selv forandre eller avslutte det månedlige trekket når du måtte ønske.

Miljøutfordringene vi står overfor løses ikke over natten, og faste bidrag skaper kontinuitet i vårt arbeid. Faste trekk innebærer også en ekstra fordel, at vi kan representere flere medlemmer! Dette er et viktig moment når vi jobber politisk, jo flere vi har i ryggen - desto bedre!

5. Er min kontaktinformasjon trygg hos dere?

Ja. Vi behandler den konfidensielt og gir den ikke ut noen tredjepart. Alle undersøkelser e.l. er anonyme og brukes kun til å forbedre vår kommunikasjon. Har du spørsmål vedrørende din kontaktinformasjon kan du kontakte vår giverservice.

6. Jeg gir penger nå. Hvorfor ber dere meg om gi mer?

Dersom du opplever oss som ivrige, beklager vi det – og ta gjerne kontakt med oss for en prat. Kampanjearbeidet vårt er svært krevende, og krever store ressurser – og iblant spør vi om du kan tenke deg å gi mer enn du gjør nå. Noen ganger har vi kampanjer som haster ekstra, hvis for eksempel et bestemt område er truet. Da hender det at vi ber om ekstra hjelp fra våre engasjerte støttemedlemmer! Som giver kan du når som helst slutte å gi, senke det månedlige beløpet – eller øke det.

7. Kan firmaet mitt støtte Greenpeace?

Nei, dessverre. Selv om firmaet ditt har de beste intensjoner, må vi dessverre si nei. Det er ikke for å være uhøflige – det er fordi Greenpeace ønske å være uavhengige fra stater og bedrifter for å stå fritt til å gjøre en best jobb for miljøet.

8. Skattefradrag på gaver til Greenpeace

Som giver til Greenpeace kan du få skattefradrag for din støtte. Fradraget er en del av det ordinære skatteoppgjøret og utføres automatisk av Skatteetaten.

Dersom du i 2020 har gitt 500 kroner eller mer i løpet av et kalenderår kan du få skattefradrag av det totale støttebeløpet. Maksimalt fradrag for gaver gitt til frivillige organisasjoner er 50 000 kroner.

Greenpeace vil automatisk melde inn støtten din til Skatteetaten dersom vi har ditt fødsels- og personnummer registret. Støtten kommer da forhåndsutfylt under post for gaver til frivillige organisasjoner i skattemeldingen.

For at vi skal kunne melde inn din støtte til Skatteetaten trenger vi ditt fødsels- og personnummer (11 siffer). Dersom du ønsker å oppgi ditt fødsels- og personnummer ta kontakt med giverservice på telefon: 22 20 51 01. Vi benytter sikker lagring av alle personopplysninger og vil aldri gi ut din informasjon til tredjeparter, annet enn til Skatteetaten.

Vær oppmerksom på at vi må ha ditt fødsels- og personnummer innen 25. februar 2021 for at du skal få din støtte gitt i 2020 forhåndsutfylt på skattemeldingen. Har du tidligere gitt ditt fødselsnummer til oss trenger du ikke gjøre det på nytt.

Les mer om skattefradrag på Skatteetaten sin nettside.