GREENPEACE

NÅ SKJER DET!

Greenpeace, Natur og ungdom og seks unge klimaaktivister klaget arktisk oljeboring til Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Saken er offisielt under behandling i menneskerettsdomstolen, som en av svært få saker.
Gi et bidrag

Delta i kronerullingen, slik at vi kan føre en så sterk sak som mulig de neste månedene. Du kan også vippse til 508995. NB: Vi øremerker ikke penger, men hver eneste kroner bidrar til å sterke organisjonen og saken.

Vår viktigste sak

Dette er et historisk øyeblikk – det er første gang at oljeutvinning blir behandlet i Den europeiske menneskerettsdomstolen. Å ta en sak til menneskerettsdomstolen krever mye arbeid og ressurser. Derfor er din støtte så viktig. Sammen kan vi sikre en bedre fremtid for både oss og kommende generasjoner.

Du kan også vippse til 508995.

NB: Vi øremerker ikke penger, men hver eneste kroner bidrar til å sterke organisjonen og saken.

365,350 kr

innsamlet av 300,000 kr
665 støttespillere

Dette er saken

Målet vårt er å få norsk oljepolitikk dømt i strid med menneskerettighetskonvensjonen. Den sier at alle mennesker har rett til liv, herunder rett til et miljø og livsgrunnlag som ikke blir ødelagt. Vi mener at dette også inkluderer miljøskade som følger av klimaendringer. Dette er vår sjanse til å sikre at hundrevis av millioner tonn med klimagasser blir liggende i bakken.

Støtten din bidrar til blant annet:

  • Advokatutgifter
  • Informasjonsarbeid
  • Materiell som bannere
  • At vi kan samarbeide med og bidra til liknende klimasøksmål i andre land

Vårt internasjonale arbeid

Vi jobber tett med kollegaene våre i Greenpeace International og andre land hvor det er reist lignende søksmål som her i Norge. I tillegg har vi et globalt team av dyktige advokater som har jobbet med klimasøksmål i en rekke land, og som også har fulgt klimasøksmålet her i Norge tett. Her er noen eksempler på arbeid vi gjør:

  • Samarbeider med advokatene og rådgiverne som står bak klimaklagene fra Sveits og Portugal, som allerede er sendt til Den europeiske menneskerettsdomstolen
  • Konsulterer advokatene og rådgiverne som står bak andre klimasøksmål, som Urgenda-saken i Nederland og Our Children’s Trust i USA
  • Sørger for at kommunikasjonen og argumentene våre sammenfaller med vårt globale mål om i økende grad å bruke juridiske virkemidler i klimakampen
  • Sist, men ikke minst, vi lærer. Ved å samarbeide med kollegaer som fører lignende søksmål, høster vi nyttig informasjon om hvordan vi kan tilpasse våre argumenter for å ha størst mulig sjanse til å vinne fram

Alt arbeidet er mulig takket være støtte fra folk som deg. Bli med og ta del i dette historiske øyeblikket, gi et bidrag i dag. Du kan også vippse til 508995.

NB: Vi øremerker ikke penger, men hver eneste kroner bidrar til å sterke organisjonen og saken.