GREENPEACE

Vi lever i en avgjørende tid

Planeten vår har det ikke bra. Ekstremværet blir mer ekstremt, skoger ødelegges av branner, hjem forsvinner i oversvømmelser, og mennesker mister livet på grunn av hetebølger. Én million dyre- og plantearter er utrydningstruet. Vi har mye å gjøre og ingen tid å miste. Din støtte bidrar til at vi kan utføre mer viktig arbeid for klima og miljø i denne avgjørende tiden vi lever i. Sammen gjør vi dette til forandringens tiår.
Gi et engangsbidrag

Du kan også vippse til 508995 eller overføre til bankkonto 1594 08 84559.

50 års bevis på at forandring er mulig

Gjennom 50 år har Greenpeace avslørt miljøkriminalitet, utført banebrytende forskning og presset noen av verdens mest forurensende selskaper til klimahandling. Nå skal vi trekke på all lærdommen vi har opparbeidet oss siden begynnelsen, så vi kan være så kreative, modige og forente som mulig.

På kort sikt skal vi påvirke den neste norske regjeringen til å ta klima og miljø på alvor. Vi skal jobbe for å beskytte verdens skoger, og styrke vernet av havet både i Norge og globalt.

Forandringens tiår – hva vi vil oppnå innen 2030:

✅ Minst 30 prosent av land og hav har sterkt vern
✅ Globale klimagassutslipp er halvert
✅ Det skal bli slutt på overproduksjonen av engangsplast
✅ Alle nye olje- og gassprosjekter er stanset, og en strategi for å få slutt på bruken av fossile brensler er iverksatt
✅ Helse og natur prioriteres over profitt

Slik jobber vi

Vi undersøker og avslører

Gjennom undersøkelser avdekker vi hvem som er ansvarlig for miljøødeleggelser, og retter søkelys mot forhold somdysses ned. Vi bruker metoder som feltarbeid, satellittbilder, næringslivsanalyse og varslingsarbeid. Undersøkelsene våre gir oss harde fakta og bevisene vi trenger for å oppnå forandring. Undersøkelsene våre har blant annet bidratt til å få Royal Dutch Shell ut fra Arktis, få et forbud mot engelsk plastavfall i Malaysia, og bidratt til at et stort område i Arktis har forbud mot industrielt fiske.

Vi påvirker

Gjennom lobbyisme oppfordrer og overtaler vi verdens ledere til å ta stegene som trengs for å beskytte planeten. Vi forsikrer oss om at kravene våre blir hørt av politikere og næringslivsledere, og vi oppfordrer dem på det sterkeste til å sette forslagene våre ut i livet. I Norge har vi møter med politikere for å bygge støtte for kampanjene våre, bidra til rapporter og høringer, spre kunnskap og organisere arrangementer. Globalt har vi kampanjer for å påvirke internasjonale bestemmelser og miljøvernkonvensjoner slik at de kan bli så sterke og ambisiøse som mulig.

Vi aksjonerer

Greenpeace har en lang tradisjon for fredelige aksjoner. Med aksjonene våre ønsker vi gjerne å framprovosere handling fra de som sitter med makt og ansvar. Skipsflåten vår gjør det mulig for oss å observere og gå til aksjon mot miljøforbrytelser verden rundt, også på avsidesliggende steder som er vanskelige å nå. Flere av aksjonene våre har bidratt til å skape grønne lovendringer og vern av sårbare områder. Prinsippet om ikkevold og sikkerhet står sentralt i alle aksjonene våre.