GREENPEACE

Oljeindustrien må omstilles for å sikre velferden

Vi trenger en bærekraftig utvikling som prioriterer natur, mennesker og trygge jobber over oljeindustriens kortsiktige interesser. Å gå imot en av verdens mektigste og mest klimaskadelige industrier er en tøff jobb, men når flere millioner mennesker går sammen for en grønnere verden, sender vi et viktig budskap til politikerne. Nå har vi en unik sjanse til å skape historie. Gi et bidrag i dag og støtt arbeidet vårt for en bedre framtid.
Gi et bidrag

Hvor mye ønsker du å gi? Du kan også Vippse til 508995.

Stigende temperaturer og en dramatisk smelting av sjøisen har satt Arktis i akutt fare. Issmeltingen er ikke en invitasjon til oljeutvinning eller destruktivt fiske, men en advarsel om at Arktis er i fare!

Oljeboring og klimaforandringer truer mennesker og økosystemer verden over, også dyre- og planteartene som lever i Arktis. Vi har jobbet for å beskytte dette området i mange år, og faren nå er mer overhengende enn noen gang.

Den avsidesliggende plasseringen betyr at et oljesøl vil være nesten umulig å hanskes med. Det ville være en katastrofe som kan ødelegge livsgrunnlaget for menneskene som bor i Arktis og de unike økosystemene de lever av. Oljeselskapene har for dårlig kunnskap om området og mangler metoder for å håndtere et slikt oljesøl. I tillegg til at oljesøl truer miljøet lokalt i Arktis, så har effekten av oljeproduksjonen konsekvenser for hele verden. Opp mot 80 % av verdens fossile brensler må bli liggende i bakken hvis vi skal holde oss under to graders økning i global temperatur. Dette betyr at oljefeltene i Barentshavet og resten av Arktis må forbli i bakken.

Vi har saksøkt den norske stat for åpningen av ny oljeboring i Barentshavet. Stor støtte fra det internasjonale samfunnet til saken vår viser at tidene forandrer seg og at folk vil stanse ødeleggelsen av jordas naturressurser. Vi håper at klimarettssaken i Norge vil skape presedens og inspirere andre til å kjempe mot klimaødeleggelser også i andre land. Det er nå din sjanse til å være med å beskytte jorda og alle dens sårbare økosystemer, slik at vi går en bedre fremtid i møte.

Arctic Sunrise Protests Arctic Oil Drilling in Barents Sea

Andre måter man kan bidra