GREENPEACE

Beskytt planeten vår

For å beskytte Arktis og Antarktis, og få til et skifte fra fossil til fornybar energi. For å innføre marine verneområder og beskytte verdens regnskoger fra uansvarlig hogst. Og for å sørge for at våre barn vokser opp i en giftfri verden. Når nok mennesker kjemper for samme sak kan vi skape de store endringene! Greenpeace er en uavhengig miljøorganisasjon. Derfor er din støtte avgjørende, vi trenger deg!
Gi et bidrag

Vipps - 508995, Bankkonto - 1594 08 84559

Andre måter man kan bidra