GREENPEACE

Beskytt planeten vår

Planeten vår har det ikke bra. Klimakrise. Katastrofale skogbranner. Hav som fylles av plast. Vi har mye å gjøre og ingen tid å miste. Greenpeace mottar av prinsipp ikke støtte fra myndigheter, næringsliv eller politiske partier – arbeidet vårt er finansiert av engasjerte mennesker som deg. Støtten din bidrar til at vi kan utføre mer viktig arbeid for verdens hav, skoger og klima i denne avgjørende tiden vi lever i.
Gi et bidrag

Du kan også vippse til 508995.

Andre måter du kan bidra på

Ikoner_Export-12

Vipps - 508995

Støtten din utgjør en forskjell

Din støtte bidrar til arbeidet vårt for verdens hav, klima og skoger.

Greenpeace er en uavhengig miljøorganisasjon. Vi mottar av prinsipp ikke støtte fra myndigheter, næringsliv eller politiske partier – arbeidet vårt er finansiert av vanlige folk som deg. Det betyr at vi står helt fritt til å konfrontere myndigheter og selskaper som er ansvarlige for miljø- og klimaødeleggelse.

Engangsbidrag støtter arbeidet vårt over hele verden, og kan komme spesielt godt til nytte når vi må handle raskt.

Slik jobber vi

Vi undersøker og avslører

Gjennom undersøkelser avdekker vi hvem som er ansvarlig for miljøødeleggelser, og retter søkelys mot forhold somdysses ned. Vi bruker metoder som feltarbeid, satellittbilder, næringslivsanalyse og varslingsarbeid. Undersøkelsene våre gir oss harde fakta og bevisene vi trenger for å oppnå forandring. Undersøkelsene våre har blant annet bidratt til å få Royal Dutch Shell ut fra Arktis, få et forbud mot engelsk plastavfall i Malaysia, og bidratt til at et stort område i Arktis har forbud mot industrielt fiske.

Vi påvirker

Gjennom lobbyisme oppfordrer og overtaler vi verdens ledere til å ta stegene som trengs for å beskytte planeten. Vi forsikrer oss om at kravene våre blir hørt av politikere og næringslivsledere, og vi oppfordrer dem på det sterkeste til å sette forslagene våre ut i livet. I Norge har vi møter med politikere for å bygge støtte for kampanjene våre, bidra til rapporter og høringer, spre kunnskap og organisere arrangementer. Globalt har vi kampanjer for å påvirke internasjonale bestemmelser og miljøvernkonvensjoner slik at de kan bli så sterke og ambisiøse som mulig.

Vi aksjonerer

Greenpeace har en lang tradisjon for fredelige aksjoner. Med aksjonene våre ønsker vi gjerne å framprovosere handling fra de som sitter med makt og ansvar. Skipsflåten vår gjør det mulig for oss å observere og gå til aksjon mot miljøforbrytelser verden rundt, også på avsidesliggende steder som er vanskelige å nå. Flere av aksjonene våre har bidratt til å skape grønne lovendringer og vern av sårbare områder. Prinsippet om ikkevold og sikkerhet står sentralt i alle aksjonene våre.