GREENPEACE

Bli med og bevar verdens skoger

Hvert år forsvinner mer enn 13 millioner hektar av verdens regnskog. Ødeleggelsen av regnskog har forferdelige konsekvenser for klimaet, lokalbefolkningen som er avhengige av skogen, verdens dyreliv og kommende generasjoner. Gi et fast bidrag, sammen kan vi stoppe den ødeleggende avskogingen!
Bli månedlig giver

Du kan også sende GREENPEACE til 2474 for å gi 150/mnd.

Regnskogene på jorda rommer verdens rikeste økosystemer og er avgjørende for vårt klima. Vi jobber for å stanse ulovlig og ødeleggende hogst av verdens eldste skoger, ta vare på plante- og dyreartene som finnes der og beskytte rettighetene til urfolk. Dette er skogene du beskytter gjennom din gave.

Amazonas: Regnskogen i Amazonas er verdens største og har de rikeste økosystemene i verden. Dessverre er avskogingen i dette området også blant den største i verden. Derfor er Amazonas et nøkkelområde for vårt arbeid.

Kongo: Den mektige regnskogen i Kongo blir ofte kalt Afrikas lunger og er verdens nest største regnskog. Nylig ble det oppdaget store områder med torvmyr under skogen, som inneholder enorme mengder karbon. Ødelegges dette økosystemet, kan det gi like mye klimagassutslipp som hele verdens bruk av fossilt brennstoff i tre år.

Indonesia: Akkurat som i Kongo og Amazonas har Indonesias regnskog og torvskog et utrolig biologisk mangfold, mange unike arter, og er avgjørende for reguleringen av jordas klima. Men disse skogene er i ferd med å ødelegges av plantasjer for palmeolje og papirmasse. De siste årene har dette skapt forferdelige skogbranner, som har skadet store områder og ført til at Indonesia er blant landene med de største klimagassutslippene i verden.

Orangutan Rescued in West Kalimantan

Andre måter man kan bidra