GREENPEACE

Bli med og redd havet fra å drukne i plast

Våre hav er truet av plastforurensning. Hvert år ender mer enn 8 millioner tonn plast i havet, innen 2050 vil det være mer plast enn fisk i verdenshavene. Hvis vi gjør noe nå, kan vi endre utviklingen og la fremtidige generasjoner oppleve sunne, plastfrie hav. Gi et fast bidrag til vårt arbeid mot plastforurensning!
Bli månedlig giver

Du kan også sende FRED200 til 2474 for å gi 200/mnd.

Om plast i havet

I Norge dumpes det årlig 34 000 tonn søppel bare i Nordsjøen, hvor mye som kommer fra landbasert aktivitet er uvisst. I tillegg slippes det ut 8000 tonn mikroplast, plastpartikler mindre enn 5 mm, årlig i Norge. Når plasten først har kommet ut i naturen kan den forurense i hundrevis av år.

Plast truer livet i havet ved at fisk, hval og andre marine dyr spiser plasten. Dyrene, som ikke greier å bryte ned plasten, fylles opp av den og kan sulte i hjel. I havet brytes plasten med tiden ned til mikroplast. På samme måte som plast truer de store dyrene som hval og sjøfugl, truer mikroplast de mindre dyrene i havet, selve grunnsteinen for livet i havet. I tillegg suger mikroplast til seg miljøgifter. Giftstoffer akkumuleres opp i næringskjeden når dyr spiser mikroplast, og giftstoffene risikerer å ende opp på i fiskemiddager.

Sammen legger vi press på beslutningstakere for å stanse plastforurensningen før det er for sent. For at vi skal ha levende hav i fremtiden må vi handle i dag. Gi en gave og bli med i kampen å beskytte havet.

Terrapin Trapped in Plastic

Andre måter man kan bidra