GREENPEACE

Bli med og beskytt det biologiske mangfoldet

Én million arter står i fare for å utryddes. Bli med som månedlig giver i dag, og bidra til å beskytte de fantastiske skapningene som vi deler planet med.
Bli månedlig giver

Som takk mottar du et vakkert plantekort som inneholder markblomstfrø, og en guide med tips til hvordan du kan bidra til å styrke det biologiske mangfoldet i hverdagen.

En gave som spirer og gror

4-Det-digitale-julekort-som-indeholder-en-planteguide
Når du velger å støtte oss i dag, sender vi deg som takk et vakkert plantekort som inneholder markblomstfrø, sammen med en planteguide med tips til hvordan du kan styrke naturmangfoldet i hverdagen din.
990924738_2021_Card_TOPVIEW_NO_small_file
Selve plantekortet er laget av biologisk nedbrytbart papir, og inneholder frø i "stammen", som du planter direkte i pottejord enten ute eller inne. Og med litt sol, vann og tålmodighet vil frøene spire og vokse til vakre markblomster til glede for bier og andre pollinatorer.
4
Du vil motta plantekortet og guiden til adressen du registrerer under påmeldingen. Du er alltid velkommen til å kontakte oss på info.no@greenpeace.org eller telefon 22205101 hvis du har spørsmål.

Hvorfor skal du støtte Greenpeace?

Støtten din bidrar til det viktige arbeidet for verdens klima, hav, skog og biologiske mangfold. I 50 år har Greenpeace vunnet seire for klima og miljø på alle kontinenter og verdenshav. Vi har avslørt miljøkriminalitet, utført banebrytende forskning, og presset noen av verdens mest forurensende selskaper til handling. I dag har vi kontorer over hele verden og er til stede i 55 land. Støtten fra enkeltmennesker som deg lar oss fortsette arbeidet vårt med full kraft, nå som det gjelder som mest.

Greenpeace er en uavhengig miljøorganisasjon. Vi mottar av prinsipp ikke støtte fra myndigheter, næringsliv eller politiske partier – arbeidet vårt er finansiert av vanlige folk som deg. Det betyr at vi står helt fritt til å konfrontere myndigheter og selskaper som er ansvarlige for miljø- og klimaødeleggelse.

Vi har lang erfaring med å bruke ulike metoder for å få myndigheter og selskaper til å ta ansvar for klima og miljø: fredelige aksjoner, politisk påvirkningsarbeid, forskning, bistandsarbeid og samarbeid med journalister, forfattere, musikere og andre med innflytelse.

Sammen kan vi gjøre dette til forandringens tiår.

Slik jobber vi

Vi undersøker og avslører

Gjennom undersøkelser avdekker vi hvem som er ansvarlig for miljøødeleggelser, og retter søkelys mot forhold somdysses ned. Vi bruker metoder som feltarbeid, satellittbilder, næringslivsanalyse og varslingsarbeid. Undersøkelsene våre gir oss harde fakta og bevisene vi trenger for å oppnå forandring. Undersøkelsene våre har blant annet bidratt til å få Royal Dutch Shell ut fra Arktis, få et forbud mot engelsk plastavfall i Malaysia, og bidratt til at et stort område i Arktis har forbud mot industrielt fiske.

Vi forsker

Alt av Greenpeace sitt arbeid baserer seg på fakta og informasjon fra forskning og undersøkelser. Kampanjene og retningslinjene våre støtter seg på arbeidet til forskere fra hele verden. The Greenpeace Research Laboratories er en del av forskningsenheten i Greenpeace. Med tilholdssted ved Universitetet i Exeter i Storbritannia bidrar laboratoriene våre med tverrfaglig vitenskapelig kompetanse og analyser til Greenpeace-kampanjer verden rundt. Over tid har vi bygget opp en omfattende database med forskningslitteratur som er en viktig ressurs og kilde til informasjon.

Vi påvirker

Gjennom lobbyisme oppfordrer og overtaler vi verdens ledere til å ta stegene som trengs for å beskytte planeten. Vi forsikrer oss om at kravene våre blir hørt av politikere og næringslivsledere, og vi oppfordrer dem på det sterkeste til å sette forslagene våre ut i livet. I Norge har vi møter med politikere for å bygge støtte for kampanjene våre, bidra til rapporter og høringer, spre kunnskap og organisere arrangementer. Globalt har vi kampanjer for å påvirke internasjonale bestemmelser og miljøvernkonvensjoner slik at de kan bli så sterke og ambisiøse som mulig.

Vi aksjonerer

Greenpeace har en lang tradisjon for fredelige aksjoner. Med aksjonene våre ønsker vi gjerne å framprovosere handling fra de som sitter med makt og ansvar. Skipsflåten vår gjør det mulig for oss å observere og gå til aksjon mot miljøforbrytelser verden rundt, også på avsidesliggende steder som er vanskelige å nå. Flere av aksjonene våre har bidratt til å skape grønne lovendringer og vern av sårbare områder. Prinsippet om ikkevold og sikkerhet står sentralt i alle aksjonene våre.