GREENPEACE

Støtt arbeidet vårt for en levelig planet

I november 2020 møter vi og andre miljøorganisasjoner staten i landets øverste domstol, Høyesterett, i en historisk klimarettssak. Å saksøke staten koster penger. Det er mennesker som deg som har gjort denne rettssaken mulig, og det er mennesker som deg som vil gjøre det mulig for oss å vinne nye kamper for miljøet i framtiden. Vi trenger deg om bord.
Bli månedlig giver

Du kan også sende GREENPEACE til 2474 for å gi 150/mnd.

Stigende temperaturer og en dramatisk smelting av sjøisen har satt Arktis i akutt fare. Issmeltingen er ikke en invitasjon til oljeutvinning eller destruktivt fiske, men en advarsel om at Arktis er i fare!

Oljeboring og klimaforandringer truer mennesker og økosystemer verden over, også dyre- og planteartene som lever i Arktis. Vi har jobbet for å beskytte dette området i mange år, og faren nå er mer overhengende enn noen gang.

Den avsidesliggende plasseringen betyr at et oljesøl vil være nesten umulig å hanskes med. Det ville være en katastrofe som kan ødelegge livsgrunnlaget for menneskene som bor i Arktis og de unike økosystemene de lever av. Oljeselskapene har for dårlig kunnskap om området og mangler metoder for å håndtere et slikt oljesøl. I tillegg til at oljesøl truer miljøet lokalt i Arktis, så har effekten av oljeproduksjonen konsekvenser for hele verden. Opp mot 80 % av verdens fossile brensler må bli liggende i bakken hvis vi skal holde oss under to graders økning i global temperatur. Dette betyr at oljefeltene i Barentshavet og resten av Arktis må forbli i bakken.

Vi har saksøkt den norske stat for åpningen av ny oljeboring i Barentshavet. Stor støtte fra det internasjonale samfunnet til saken vår viser at tidene forandrer seg og at folk vil stanse ødeleggelsen av jordas naturressurser. Vi håper at klimarettssaken i Norge vil skape presedens og inspirere andre til å kjempe mot klimaødeleggelser også i andre land. Det er nå din sjanse til å være med å beskytte jorda og alle dens sårbare økosystemer, slik at vi går en bedre fremtid i møte.

Arctic Sunrise Protests Arctic Oil Drilling in Barents Sea

Andre måter man kan bidra