GREENPEACE

Planeten trenger deg

Planeten vår har det ikke bra. Klimakrise. Katastrofale skogbranner. Hav som fylles av plast. Hver dag blir situasjonen mer og mer alvorlig. Jo flere vi er, desto mer kan vi utrette sammen. Stå sammen med oss for å beskytte verdens klima og miljø, hav og skoger – bli med i dag.
Bli månedlig giver

Velg beløp her.

Hvorfor skal du støtte Greenpeace?

Støtten din bidrar til det viktige arbeidet for verdens klima, hav og skog. I 50 år har Greenpeace vunnet seire for klima og miljø på alle kontinenter og verdenshav. Vi har avslørt miljøkriminalitet, utført banebrytende forskning, og presset noen av verdens mest forurensende selskaper til klimahandling. I dag har vi kontorer over hele verden og er til stede i 55 land. Støtten fra enkeltmennesker som deg lar oss fortsette arbeidet vårt med full kraft, nå som det gjelder som mest.

Greenpeace er en uavhengig miljøorganisasjon. Vi mottar av prinsipp ikke støtte fra myndigheter, næringsliv eller politiske partier – arbeidet vårt er finansiert av vanlige folk som deg. Det betyr at vi står helt fritt til å konfrontere myndigheter og selskaper som er ansvarlige for miljø- og klimaødeleggelse.

Vi har lang erfaring med å bruke ulike metoder for å få myndigheter og selskaper til å ta ansvar for klima og miljø: fredelige aksjoner, politisk påvirkningsarbeid, forskning, bistandsarbeid og samarbeid med journalister, forfattere, musikere og andre med innflytelse.

Sammen kan vi gjøre dette til forandringens tiår. Fram mot 2030 jobber vi for at:

✅ Minst 30 prosent av land og hav har sterkt vern
✅ Globale klimagassutslipp er halvert
✅ Det skal bli slutt på overproduksjonen av engangsplast
✅ Alle nye olje- og gassprosjekter er stanset, og en strategi for å få slutt på bruken av fossile brensler er iverksatt
✅ Helse og natur prioriteres over profitt

Er du med?

Tre eksempler på Greenpeace-seire for klima og miljø

GP012EI_High_res_small

1995: Kjempeseier i kampen mot dumping av avfall til sjøs

En av de mest kjente Greenpeace-aksjonene, okkupasjonen av oljeplattformen Brent Spar, fant sted i Nordsjøen i juni 1995. Aktivister okkuperte plattformen i over tre uker som del av en verdensomspennende kampanje mot Shells plan om å bli kvitt plattformen, inkludert 11 tonn olje, ved å dumpe den rett i havet. Kampanjen var vellykket, og Shell skrinla planene.
GP0203Y_CREDIT_Greenpeace_Simon Lim_small

2010: Greenpeace presser Nestlé til å slutte med regnskogødeleggelse

Det internasjonale selskapet Nestlé gikk med på å slutte å kjøpe palmeolje fra produsenter som raserer den indonesiske regnskogen. Avgjørelsen kom etter åtte uker med massivt press fra forbrukere i sosiale medier og gjennom ikkevoldelig protest utført av Greenpeace-aktivister i en global kampanje mot merkevaren Kit Kat.
Protest against State Aid to the Oil, Gas and Coal Industry in GermanyProtest gegen staatliche Corona-Hilfen für Öl-, Gas- und Kohleindustrie

2021: Historisk dom i klimarettssak mot Shell

En nederlandsk rett slo fast at Shell må redusere klimautslippene sine med 45 prosent innen 2030, sammenlignet med 2019-nivå. Dette er første gang et stort fossilselskap holdes ansvarlig for bidraget sitt til klimaendringene og pålegges å redusere utslipp. I Norge har Greenpeace og andre miljøorganisasjoner et klimasøksmål mot staten over oljeboring i Arktis.

Andre måter du kan bidra på

Slik jobber vi

Vi undersøker og avslører

Gjennom undersøkelser avdekker vi hvem som er ansvarlig for miljøødeleggelser, og retter søkelys mot forhold somdysses ned. Vi bruker metoder som feltarbeid, satellittbilder, næringslivsanalyse og varslingsarbeid. Undersøkelsene våre gir oss harde fakta og bevisene vi trenger for å oppnå forandring. Undersøkelsene våre har blant annet bidratt til å få Royal Dutch Shell ut fra Arktis, få et forbud mot engelsk plastavfall i Malaysia, og bidratt til at et stort område i Arktis har forbud mot industrielt fiske.

Vi forsker

Alt av Greenpeace sitt arbeid baserer seg på fakta og informasjon fra forskning og undersøkelser. Kampanjene og retningslinjene våre støtter seg på arbeidet til forskere fra hele verden. The Greenpeace Research Laboratories er en del av forskningsenheten i Greenpeace. Med tilholdssted ved Universitetet i Exeter i Storbritannia bidrar laboratoriene våre med tverrfaglig vitenskapelig kompetanse og analyser til Greenpeace-kampanjer verden rundt. Over tid har vi bygget opp en omfattende database med forskningslitteratur som er en viktig ressurs og kilde til informasjon.

Vi påvirker

Gjennom lobbyisme oppfordrer og overtaler vi verdens ledere til å ta stegene som trengs for å beskytte planeten. Vi forsikrer oss om at kravene våre blir hørt av politikere og næringslivsledere, og vi oppfordrer dem på det sterkeste til å sette forslagene våre ut i livet. I Norge har vi møter med politikere for å bygge støtte for kampanjene våre, bidra til rapporter og høringer, spre kunnskap og organisere arrangementer. Globalt har vi kampanjer for å påvirke internasjonale bestemmelser og miljøvernkonvensjoner slik at de kan bli så sterke og ambisiøse som mulig.

Vi aksjonerer

Greenpeace har en lang tradisjon for fredelige aksjoner. Med aksjonene våre ønsker vi gjerne å framprovosere handling fra de som sitter med makt og ansvar. Skipsflåten vår gjør det mulig for oss å observere og gå til aksjon mot miljøforbrytelser verden rundt, også på avsidesliggende steder som er vanskelige å nå. Flere av aksjonene våre har bidratt til å skape grønne lovendringer og vern av sårbare områder. Prinsippet om ikkevold og sikkerhet står sentralt i alle aksjonene våre.